MISJA: NASZYM CELEM I NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ JEST STOSOWANIE DOBRYCH PRAKTYK W LECZENIU I OPIECE NAD CHORYM, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA I UZYSKAĆ JEGO ZAUFANIE

  • Nasz zakres usług
Świadczymy podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu pajęczańskiego oraz całodobową opieką ambulatoryjną.
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem rehabilitacyjnym i doświadczonym zespołem lekarzy i rehabilitantów.
Szpital zapewnia świadczenia zdrowotne w zakresie: opieki stacjonarnej, rehabilitacji, diagnostyki, pomocy doraźnej w izbie przyjęć.
W ramach proponowanych usług oferujemy możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni.
Laboratorium analityczne, pracownie diagnostyki obrazowej: RTG, EKG, USG, pracownia spirometryczna, pracownia audiologiczna.
ZOL udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji.